9-stappenplan

Om de golfsport een sterke impuls te geven is door de NGF het 9-stappenplan ontwikkeld.

Waarom een 9-stappenplan?
Uit onderzoek bleek dat er een grote vraag is van golfers naar begeleiding bij hun golfspel, en dat onduidelijk is hoe men verder moet. Daarnaast wordt de golfsport geconfronteerd met een grote groep inactieve golfers.

Veel gol­fers behalen hun Clubhandicap 54 en stoppen daarna met lessen en, belangrijker nog, met spelen. Het gevolg is dat velen op hetzelfde niveau blijven steken, geen handicap behalen en vaak ook niet meer dan één of twee keer per jaar op de baan verschijnen.

Golfclubs en golfbanen hebben aangegeven ondersteuning te willen krijgen bij het activeren van inactieve golfers en het binden van nieuwe golfers.

Wat is het 9-stappenplan?
Het 9-stappenplan is een golfvaardigheidstraject dat is opgedeeld in 9 handicapcategorieën (stappen), waarbij het ontwikkelen van de vaardigheid, het vergroten van de succesbeleving en het speelplezier voorop staan.

Het begint bij het eerste bezoek op de golfbaan, waarbij mensen welkom in golf worden geheten en gaan via de Golfbaanpermissie en Clubhandicap 54  (GVB) naar een lagere handicap, die uiteraard per persoon verschilt.

Per stap is bepaald wat de minimale vaardigheden van een golfer zou moeten zijn om de volgende stap in het traject te kunnen zetten, zodat men weet wat te doen om beter te kunnen worden.

Aansluitend is een richtlijn bepaald voor het aantal lessen dat een gemiddelde golfer nodig heeft om de stap te maken en wat de lesinhoud per stap zou moeten zijn.

Golfbanen en golfclubs krijgen de mogelijkheid om beginners direct een golfbaanpermissie aan te bieden. Hierdoor worden spelers direct onderdeel van de ‘handicapfa­milie’ en krijgen ze eerder een binding met de golfbaan.

Doelstellingen 9-stappenplan:
• Succesbeleving en speelplezier stimuleren
• Meer actieve golfers op de golfbanen
• Binding met de golfsport vergroten
• Kwaliteit van de golfsport waarborgen

Centraal in het 9-stappenplan staan:
• golfers
• golfclubs
• golfbaanexploitanten
• golfprofessionals

Het 9-stappenplan stimuleert de samenwerking tussen deze doelgroepen om zo de kwaliteit van de golfsport te waarborgen en de aantrekkelijkheid van de sport te vergroten.

Sinds maart 2012 is het 9-stappenplan geïmplementeerd. De NGF biedt extra service aan alle doelgroepen door multimediale uitgaven te ontwikkelen die het 9-stappenplan ondersteu­nen.